chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Vše o teplotách > Měření teplot u želv

Měření teplot u želv

Želvy a měření různých teplot

Digit%C3%A1ln%C3%AD-teplom%C4%9Br.jpg

Co tento přístroj měří: 

Infračervený digitální teploměr:

- měří povrchovou teplotu s přesností +/- 1°C

- měří v bodě o velikost měřené plochy 2 mm

Co budu měřit a sledovat u teplot:

1) Teploty zemského povrchu v místech nahřívání želv

2) Povrchovou teplotu krunýře želvy za různého počasí a času

3) Porovnání teplot u různých druhů suchozemských želv

4) Povrchové teploty vajíček v inkubátoru, po snůšce............

Úvod:

Tímto přístrojem budu měřit vše co mě zajímá. Počínaje vajíčky v inkubátoru až po teploty různých povrchů včetně želv samotných. Zajímá mě to hlavně jako chovatele a chci vyvrátit různé pověry okolo teplot jež se tradují a nejsou většinou podložené přesným měřením. Zda se mě to povede to uvidíme, ale rozhodně tady najdete hodně zajímavých měření. Teplota karapaxu bude měřena u želv vyhřívajících se na sluníčku. Teplota zemského povrchu taktéž hned vedle slunící se želvy pro co nejlepší porovnání rozdílů. Nebude zohledněna doba nahřívání, ale jde o to zjistit jak se pohybuje průměrná teplota karapaxu v závislosti na denní a roční době. Zajímavé bude zjištění zda na teplotu má vliv také zbarvení a druh želvy.

Během prvního měření jsem zjistil, že zbarvení želvy nemá vliv na teplotu krunýře!!

Zkratky které budu používat:

T.h - Testudo hermanni, T.m - Testudo marginata, T.g - Testudo graeca, G.r - Geochelone radiata, G.p - Geochelone pardalis, M.t - Malacochersus tornieri, P.a - Pyxis arachnoides

 20.4.2010 - 14.00 polojasno 18,5°C

M%C4%9B%C5%99en%C3%AD.jpg

29. 4. 2010 - 11.30 jasno 20°C

%C5%BDelv%C3%AD-rok-29.4.10-007.jpg

9. 5. 2010 - měření jsem provedl na slunících se želvách, kde za zmínku stojí že želva T.m na jižním svahu měla teplotu karapaxu v ideálně nastaveném místě v zadní části 37,2 °C . Na rozdíl od přední části karapaxu která není tak výhodně nastavená proti slunci pouhých 33,2°C. U měřené T.g na jižním svahu na dřevěných palisádách byla teplota dřevěného masivu 40,3°C. Tedy rapidně větší než teplota zemského povrchu - hlíny.

Testudo marginata na jižním svahu při slunění 

%C5%BDelvy-9.5.10-001.jpg

Spící Testudo graeca na palisádách kde teplota dřeva je 40,3°C

%C5%BDelvy-9.5.10-006.jpg

5 .6. 2010 - měření provedeno ve 14h, kdy většina želv již utíká ze stínu a jen někteří jedinci se vrhají na čerstvou stravu. Teplota karapaxu T.h  36,3 je přiměřená denní době a tomu, že želva je na přímém slunci.

%C5%BDelvy-a-st%C3%ADn-%282%29.jpg

6. 6 .2010 - měření provedeno ve 12 h při snášení vajec T.marginata za jasného počasí  při teplotách ve stínu 24°C. Jedná se o druhou snůšku této samice letos. Jde o poměrně pozdní hodinu,  kdy slunce již pálí naplno a samice se opozdila s hrabáním hledáním optimálního místa.

Teploty-p%C5%99i-sn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-6.6.10-019.jpg

Teploty-p%C5%99i-sn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-6.6.10-017.jpg

Teplota na přední straně karapaxu otočeném na jih je neuvěřitelných 46°C

Teploty-p%C5%99i-sn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-6.6.10-014.jpg

Naopak v zadní části otočené na sever pouhých 34,7°C

Teploty-p%C5%99i-sn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-6.6.10-003.jpg

Teplota povrchu země je 27,3°C

Teploty-p%C5%99i-sn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-6.6.10-005.jpg

Teplota střední části karapaxu otočené k východu je 40,1°C

Teploty-p%C5%99i-sn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-6.6.10-008.jpg

A takto to končí po 2 hodinách práce v dosti tvrdém podloží, díky kterému se doba snášení protáhla až k poledním hodinám.

Teploty-p%C5%99i-sn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-6.6.10-012.jpg

7. 6. 2010 -  měření provedeno v časných ranních hodinách 8.00 při zatažené obloze s občasným vykouknutím slunečních paprsků při teplotě 20°C. Snášející T.marginata na rozdíl od želvy z 6. 6. 2010 zvolila ranní hodinu, protože správně věděla, že dnešní den bude vyloženě teplo a pozdější snůška pak nepřichází v úvahu, díky možného přehřátí na slunci.

Teplota karapaxu přední části hrabající želvy se blíží teplotě prostředí 19,1°C - 8.00h

Sn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-M%C3%A1ja-2010-008.jpg

Naopak zadní část má přikloněná k jihu má již 20,5°C

Sn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-M%C3%A1ja-2010-002.jpg

Teplota zemského povrchu je pouhých 16,1°C , ale želva moc dobře tuší jak polezou teploty nahoru.

Sn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-M%C3%A1ja-2010-003.jpg

 

23. 6. 2010 - měření teplot v jednom z inkubátorů jak vajíček, tak substrátu a jiných veličin.. Digitální ukazatele jsou velmi přesné a stačí pootevřít inkubátor a teploty rázem spadnou až o 0,5 - 1°C. Jde o inkubátor kde se inkubují hlavně vajíčka vzácných druhů suchozemských želv včetně Pyxis arachnoides, Malacochersus tornieri........ Součtem všech těchto teplot a dle měření kalibrovaného teploměru je stálá teplota v substrátu 30,5 - 31°C. K tomu všemu je potřeba vědět jaká teplota je v místnosti nebo prostoru kde se inkubátor nachází a to je velmi důležité. V tomto konkrétním případě 27 - 30°C

Teplota vody, která ohřívá inkubátor 29°C

Teplota-l%C3%ADhn%C4%9B-008.jpg

Povrchová teplota vajíčka 29,1°C

Teplota-l%C3%ADhn%C4%9B-005.jpg

Povrchová teplota substrátu je 28,6°C

Teplota-l%C3%ADhn%C4%9B-001.jpg

Teplota vzduchu asi 3cm nad horní hranou vajíček 31°C

Teplota-l%C3%ADhn%C4%9B-009.jpg

Teplota v substrátu uvnitř na dně 30,1°C

Teplota-l%C3%ADhn%C4%9B-010.jpg

8. 7. 2010 - měření teploty karapaxu slunící se želvy druhu Geochelone pardalis na různých částech karapaxu. Teplota  ve stínu 27°C, čas 15:15 h, jasno slunečno. Želva se nahřívá na jižní stráni a opět se potvrzuje, že teplota je hodně rozdílná vzhledem k natočení želvy. Sluníčko je hodně vysoko a je značně eliminován úhel dopadu paprsků. Na teplotách je pěkně vidět jak je želva nejstudenější v přední části otočené k severu a teplota stoupá směrem na jižní stranu karapaxu do bodu nejvíce přikloněnému ke slunci. Podle mě ideálně využívá tepelné paprsky, protože je natočená zádi přímo ke sluneční ose dopadu paprsků na jižní svah.

Teplota měřená ve středu na vrcholku karapaxu 38,8°C 

%C5%BDelvy-a-teploty-8.7.10-G.pardalis-003.jpg

Zadní karapax jižní strana natočená přímo ke slunci 40,9°C 

%C5%BDelvy-a-teploty-8.7.10-G.pardalis-004.jpg

Přední část karapaxu, severní strana pouhých 35,6°C

%C5%BDelvy-a-teploty-8.7.10-G.pardalis-005.jpg

Popis polohy želvy při měření. Postavení vzhledem ke slunci a světovým stranám 

%C5%BDelvy-a-teploty-8.7.10-G.pardalis-05.jpg

22. 7. 2010 -  Naprosté letní  vedro, slunečno teplota ve stínu 33°C. A želvy odpočívají ve stínu. Na sluníčku před boudou za 15 minut na teploměru 51°C!! Přesto některé želvy vylézají občas na chvilku se trochu nahřát a pryč do stínu. Teplota zemského povrch (hlíny) je také vysoká a to 46.3°C dle místa měření. A to jsme stále na území CZ. Želvy si v pohodě vylézají na sluníčko dle potřeby. Jen doba strávená na slunci je relativně krátká, protože stačí kratší čas na dohřátí již teplého organismu.

Odpočinek ve stínu je ideální a želvy aktivují pouze brzy ráno a večer, kdy teploty jsou již snesitelné

Teploty-22.7.10-009.jpg

Teplota karapaxu želvy, která vylézá ze stínu se rovná teplotě prostředí

Teploty-22.7.10-005.jpg

Zemský povrch je pořádně horký a vyprahlá tvrdá hlína je pořádně rozpálená

Teploty-22.7.10-006.jpg

Místo kde je celodenní slunce před boudou a teploty během chvilky 51°C a povrch země 46,3°C

Teploty-22.7.10-008.jpg

Teploty-22.7.10-003.jpg

29. 7. 2010 - provedeno měření právě se líhnoucí želvičky T.graeca. V inkubátora je momentální  teplota 30,9°C a povrchová teplota právě se líhnoucí želvy je pouhých 27,5°C což je opravdu zajímavé. Teplota povrchu vajíčka není také moc velká a to pouhých 28,2°C.

Teplota povrchu vajíčka v inkubátoru je 28,2°C

teplota-vaj%C3%AD%C4%8Dka-002.jpg

Měření povrchu karapaxu právě se líhnoucí T.graecy

modelky-odchovy-29.7.10-016.jpg

Momentální teplota v inkubátoru je 30,9°C

modelky-odchovy-29.7.10-019.jpg

2011

2. 5. 2011 - první snášející želva v tomto roce a to T.marginata. Počasí pod mrakem zima ve stínu 18°C.  Změřena teplota karapaxu želvy 30,5°C, povrchu země 12,5°C, vzdušná teplota v místě snůšky 22°C na jižním svahu a v neposlední řadě povrchová teplota čerstvě sneseného vajíčka 18,8°C.

t.marginata-snaseni-2011-004.jpg

t.marginata-snaseni-2011-007.jpg

t.marginata-snaseni-2011-010.jpg

t.marginata-snaseni-2011-021.jpg

12. 5. 2011 - 11:00 teplota vzduchu ve stínu 28°C. Snášející želva T.hermanni v polostinném místě a teplota karapaxu 30,4°C, povrchová teplota země 18,1°C a na teploměru v místě snůšky 30°C.

12.5.11-002.jpg

12.5.11-003.jpg

12.5.11-011.jpg

12. 5. 2011 - 11:00 teplota vzduchu ve stínu 28°C. Slunící se želva Geochelone pardalis dospělá samice 6,5kg. Změřeny rozdílné teploty postupně od přední k zadní části karapaxu v místech vystavených sluníčku. Rozdíl 2,1°C.

12.5.11-008.jpg

12.5.11-010.jpg

12.5.11-009.jpg

14. 5. 2011 - 10:00 teplota vzduchu ve stínu 24°C a slunečno. Změřena teplota snášející T.marginaty Gejši, která je zhruba 14dní po ukončení léčby ATB po úraze na krku. Na snůšce se tato léčba zatím nijak nepodepsala.

Rozdílné teploty povrchu karapaxu želvy jsou závislé na postavení želvy k slunci. Teplota povrchu čerstvě snešeného vajíčka je podstatně nižší.

p1210965.jpg

p1210966.jpg

p1210959.jpg

p1210958.jpg

Tabulky teplot:

Povrchové měření teplot ve výbězích

 Datum druh želvy
 Hodin 
Teplota karapaxu želv °C
Teplota zemského povrchu
Počasí při měření °C
20. 4. 10 Tm 14.00 30,4 26,8 Polojasno 18,5 
20. 4. 10 T.g 14.05  31,8 27,4 Polojasno 18,5
29. 4. 10 T.h 11.30 35,8 33,1 Jasno 20,0
29. 4. 10 T.m 14.05 41,8  37,7 Jasno 21,5
9. 5. 10 T.m 12.00 37,2 27,1 Polojasno 22,0
9. 5. 10 T.g 12.05 38,5 40,3 Polojasno 22
5. 6. 10 T.h 14.00 36,3 33,2 Jasno 24
23. 6. 10 T.m 10.30 35,4 22,3 Jasno 17,9
8. 7. 10 G.p.b 15.15 38,8 34,2 Jasno 27,0
22. 7. 10 T.h 14.50 31,2  46,3 Jasno 33,0
2. 5. 11 T.m 15:30 30,5 12,5 Zataženo 22,0
12. 5. 11  G.p 11:00 32,9  20,0 Jasno 28,0
12. 5. 11  T.h 11:05 30,4 18,1 Jasno  28,0
14. 5. 11 T.m 10:00 35,2 29,7 Jasno 24°C
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Copyright ©

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek