chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Administrativa, CITES > Problematika CITES, prodej a nákup želv

Vlastníte, prodáváte nebo darujete suchozemskou želvu?

CITES.jpg

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

Pro nezasvěcené, toto je CITES

Suchozemské želvy, prodej, nákup, darování. Dostala se mě do rukou žádost jedné chovatelky o pomoc, tak jsem si řekl, že zpracuji jakýsi návod, užitečný pro všechny chovatel želv. Jedná se především o druhy dostupné na trhu a to jsou z nejznámějších podléhajícím úmluvě CITES tyto:

Testudo hermanni - želva zelenavá

Testudo marginata - želva vroubená

Testudo gracea - želva žlutohnědá

Vztahuje se to na všechny druhy chráněných úmluvou CITES

Vážený pane Junku
Nevím jak začít, dostala jsem se do sporu ohledně CITES želvy zelenavé s jistou skupinou lidí. Proto bych Vás ráda požádala o odpověď na můj krátký dotaz a povolení případnou odpověď zveřejnit na internetu. Potřebuji vědět, za jakých podmínek je možné získat a prodat legálně želvu zelenavou? Asi si mě nepamatujete, ale v minulosti jsem od Vás zakoupila želvy, co prodáváte. Psala jsem i jinému chovateli. Předem děkuji Daria

Takto jsem odpověděl:
Dobrý den
Na tento dotaz není jednoduchá odpověď a můžete ho případně i zveřejnit, není to nic tajného a legislativa CITES je jedna. Nebude to na jeden řádek, a když už se do toho pustím, tak pouze z důvodu, že to dám i na svůj web euzelva.cz - což jsem dnes udělal :-)
Odpověď:

Můžete:
Podmínkou pro držení a prodej želvy zelenavé je vždy vlastnictví dokladů CITES. Pokud želvu pouze chovám (a neprodávám) je nutný tzv. registrační list.. Pro laiky něco jako velký technický průkaz k automobilu - najdete tam veškeré potřebné informace o želvě  aktuální vlastník, kdo ji odchoval, identifikace (čip, fotka), kdy se vylíhla a případně údaje o chovné skupině Registraci želv provádí místně příslušný krajský úřad (KÚ, odbor životního prostředí) tam, kde má trvalé bydliště chovatel, kterému se želva vylíhla.

Ten má malou želvičku povinnost nahlásit na KÚ a nechat zaregistrovat. Pokud ji pak chce chovatel dále prodat, zažádá si také na KÚ ještě o tzv. výjimku ze zákazu komerčních činností. Bez této výjimky je zakázáno obchodovat s exempláři z přílohy A, kam výše uvedené suchozemské želvy rodu Testudo patří.

Ten, kdo si kupuje želvu, musí dbát na to, aby k ní měl prodejce registrační list (doporučuji si zkontrolovat identifikaci jedince  - zda fotka na registračním listě odpovídá fotce kupované želvy, nebo pokud je čipovaná, tak si nechat čtečkou přečíst čip, že to sedí) a zároveň výjimku umožňující prodej.
Pokud není želva předmětem komerční činnosti (obchodu) ale je pouze darována, musí mít dárce opět registrační list a musí být sepsána darovací smlouva, ze které bude zřejmé kdo, komu a jakou želvu (číslo registračního listu želvy případně i čipu) prodal.

Je ale potřeba zde uvést, že u darovaných želv bez vydané výjimky může být v budoucnu problém, pokud by se sami stali rodiči a jejich mláďata by měla být prodávána a měla by jim být vydána výjimka. Při vydávání výjimky pro mláďata se prověřuje také původ rodičovských exemplářů, a pokud mají rodiče vydané výjimky, tak mají v podstatě prokázaný legální původ. Bez výjimek může být situace s prokazováním původu rodičů složitější.
Musíte:
Při prodeji i darování je nutné vyplnit řádně doklad CITES, datum a podpis obou stran, adresa nového vlastníka, u daru ještě navíc sepsat a podepsat darovací smlouvu. Předmětem by mělo být co, kdo a komu daruje, adresy, datum podepsat oba (to vše vystavit 2×, každému zůstane jedna identická smlouva).
Nesmíte:
- Obchodovat, darovat a vlastnit želvu která nemá doklady CITES
Proč:
-Vždy musí být zcela zřejmý původ želvy (kde, kdy a komu se vylíhla). Jde o to zamezit obchodu se želvami nezákonně získanými z volné přírody. Při prodeji i daru je povinností obou stran zkontrolovat, zda jde o jedince totožného s doklady.
Dodatek:
Podmínkou držení zvířete chráněného CITES je vždy povinnost prokázat  jeho původ pomocí povinných dokladů CITES k danému jedinci (registrační list exempláře; případně výjimka, pokud byla želva koupena v EU; případně permit, pokud byla želva dovezena ze zemí mimo EU). Bez těchto dokladů nesmíte zvíře vlastnit! Na to pozor. V případě držení bez řádných dokladů se vystavuje finančnímu postihu a zabavení zvířete, v krajním případě i trestnímu stíhání! V minulosti různé kauzy už zveřejnila i ČT.

Při nálezu želvy by každý měl kontaktovat obecní úřad příslušné obce, kde bylo zvíře nalezeno a tam rozhodnou, co bude dále. Ale to už není předmětem Vašeho dotazu, ale mohlo by to někoho zajímat. Většinou je želva umístěna do záchytné stanice, a pokud se nedohledá majitel, může úřad vystavit nové doklady s původem "U" a následně rozhodnout o prodeji nebo novém vlastníkovi.

Žádný jiný legální způsob držení a prodeje želvy zelenavé neexistuje. Vše si lze ověřit na oficiálních stránkách MŽP, kde jsou k dohledání podrobné informace pro chovatele a obchodníky s exempláři CITES a jsou zde také uvedené kontakty.
Jestli jste oslovila nějakého erudovaného chovatele dočkáte se + - stejné odpovědi.

Snad jste to pochopila, a pomůže Vám to vyřešit případný spor anebo prodej Vaší želvy.
Hodně štěstí v chovu želv nejen Vám, ale i Všem milovníkům želv
S pozdravem Junek

Závěrem:

Tento článek byl konzultován a schválen AOPK ČR dne 30. 8. 2019

Vědecký orgán CITES / CITES Scientific Authority officer
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR/Nature Conservation Agency of the Czech Republic
Oddělení mezinárodní spolupráce/Division of International Cooperation

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek