chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Administrativa, CITES > CITES - změny, nařízení

CITES - změny, nařízení

 Novinky v nařízeních CITES

cites--zmeny.jpg

Na této stránce budu zveřejňovat informace spojené s CITES určené hlavně pro chovatele želv. A to nová nařízení, změny, úpravy v CITES! V dnešní době jde o zásadní informace pro chovatele, neboť pokud Vám některá ať už suchozemská nebo vodní želva spadne do jiné kategorie CITES je změna pokaždé zásadní. Pro každého mají tyto informace cenu "zlata", pokud je obdrží včas. Jak všichni už víme neznalost zákona neomlouvá a při chovu suchozemských, ale i vodních želv je to stále přísnější a pro majitele je vše spojeno se značným administrativním zatížením a to hlavně v případě, že máte želvu v kategorii A. Novinky zde budu publikovat pokud možno v nezměněné podobě.

1) Nové změny CITES platné od 1. 11. 2013

Tak už je to tady, příslušné orgány zjistili, že vyžadovat testy paternity pouze v CZ na některé druhy zvířat včetně suchozemských želv nevyjímaje je naprostý nesmysl a bude docházet k obcházení zákona. Proto jde o zmírnění daného nařízení.

Jsem v kontaktu přímo s člověkem, který je v tom zainteresován a testy DNA budou požadovat údajně pouze na základě důvodného podezření z nelegálního obchodu....Zjistili totiž, že takto se zákon obcházel. Na zmíněné druhy nikdo nežádal s ohledem na tato opatření o testy, a obchody se probíhaly stylem například: Prodám terárium za 15 000,- a k tomu daruji jednu G.r. zdarma. Z toho usoudili, že je toto nesmyslné opatření platné pouze v CZ k ničemu a vše se děje mimo ně!

Proto nebudou zbytečně buzerovat chovatele a stačí jim v případě pochybností doložit např. foto líhnutí, snášení....Každopádně někteří oponenti mají pravdu, když narazíš na úředníčka máš smůlu a testy mohou požadovat! S tím se prostě nedá nic dělat, ale podle mě jde o určitě o posun k lepšímu a u renovovaných chovatelů těchto druhů želv je hodně reálná naděje pro zásadní obrat k lepšímu. Opatření DNA by mělo sloužit vyloženě proti pašerákům zvířat, různým překupníkům.... Každopádně čas ukáže jak to vše bude v praxi :-)

Oficiální znění:

Zvýšení adresnosti vyžadování analýz DNA k prokázání parentity u vybraných
druhů CITES vědeckým orgánem CITES. Pro potřeby zjednodušení a omezení administrativy rozdělil vědecký orgán CITES vybrané druhy živočichů do tří kategorií a testy parentity budou vyžadovány podle zařazení příslušného druhu do těchto kategorií.

Pokud však budou shledány důvody k požadavku parentitního testu u exemplářů kteréhokoli z druhů zahrnutých v příloze A (popř. B), bude vědecký orgán CITES parentitní test vyžadovat i v těchto případech v souladu s článkem 55 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s
nimi. Vědecký orgán CITES může zařadit do uvedených kategorií další druhy, případně zařazení druhů do kategorií změnit.
I. kategorie

Skupina druhů, které jsou v chovech vzácné, odchov v zajetí se daří pouze u erudovaných chovatelů, cena exemplářů je vysoká. U těchto druhů bude vědecký orgán CITES požadovat provedení parentitního testu u každého odchovaného exempláře, na nějž bude požadována výjimka ze zákazu obchodních činností podle článku 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) 338/97 či bude podána žádost o vývoz. Jedná se zejména o tyto druhy:
 Amazoňan rudoocasý (Amazona brasiliensis)
 Ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus)
II. kategorie

Skupina druhů, u nichž je metoda odchovu poměrně dobře známa a odchovů je dosahováno častěji. Zde bude DNA test vyžadován vždy u prvních odchovaných mláďat předmětného rodičovského páru. V případě exemplářů druhu jestřáb lesní bude požadován parentitní test vždy u jednoho náhodně vybraného mláděte také z každé následné snůšky. V případě obou druhů amazoňanů může vědecký orgán CITES požadovat také parentitní test u jednoho náhodně vybraného mláděte u následných snůšek. Jedná se zejména o tyto druhy:
 Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
 Amazoňan nádherný (Amazona pretrei)
 Amazoňan rudooký (Amazona rhodocorytha)
III. kategorie

Pro exempláře ze skupiny těchto druhů nebude zpravidla provedení parentitního testu
požadováno. Přestože se jedná převážně o druhy, které jsou v chovech ČR vzácné, není
s nimi evidován významný nelegální obchod. Vždy je však třeba nezpochybnitelně doložit a demonstrovat (fotografie, videosekvence, uchované skořápky vajec, podrobné záznamy, demonstrace chovných podmínek, aj.) odchov od legálně získaných rodičů. Jedná se zejména o tyto druhy:
 Želva paprsčitá (Astrochelys radiata)
 Želva pavoučí (Pyxis arachnoides)
 Želva ploskoocasá (Pyxis planicauda)
 Želva zploštělá (Malacochersus tornieri)

Poznámka:
Ve všech případech bude vždy primárně posuzován legální původ rodičovských exemplářů. Veškeré odběry vzorků DNA budou provedeny za přítomnosti pracovníka orgánu ochrany přírody.

Oficiální dokument najdete zde: MPV DNA

2) Nové změny CITES platné od 30. 9. 2013

Další změna v legislativě nás nejen želvaře čeká v žádostech o výjimku, který si můžete stáhnout níže v odkazu. Z nařízení EU budou od letošního roku nově výjimky ze zákazu obchodní činnosti bílé nikoliv už žluté, jak každý z nás chovatelů želv byl zvyklý. Bude se to plést, ale co naděláme. Nová žádost je potřeba vyplnit a okamžitě vytisknout, protože nejde uložit na to opravdu pozor. Dále oficiální informace přímo od zdroje:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v příloze Vám posílám nový formulář žádosti o výjimku, který lze elektronicky vyplnit. Při otevření je před vyplňováním třeba, aby se v Adobe Readeru (vpravo nahoře nad dokumentem) zadal příkaz "Zapnout všechny funkce", následně lze zapisovat do jednotlivých polí formuláře.

Po vyplnění lze formulář přímo vytisknout nebo z něj vytvořit dokument ve formátu pdf.

Prosím Vás o distribuci uvedeného formuláře ŽADATELŮM O VÝJIMKU, formulář bude rovněž publikován na webu MŽP, kde bude možno si jej stáhnout.
S přáním pěkného dne,
Ondřej Klouček

RNDr. Ondřej Klouček, Ph.D.
oddělení mezinárodních úmluv
Ministerstvo životního prostředí
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků

ŽÁDOST O VÝJIMKU ZE ZÁKAZU OBCHODNÍ ČINNOSTI STAHUJTE ZDE (PDF):

Verze 1

Verze 2

3) Nové změny CITES platné od 10. 8. 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás upozornit na nově vydané nařízení Komise (EU) č. 750/2013, kterým se mění přílohy A - D k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

Viz.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:212:0001:0092:CS:PDF

Nařízení vstupuje v platnost 10. 8. 2013. Pro Vás jako výkonné orgány je nejdůležitější, že do přílohy A byly nově zařazeny některé druhy želv - želva barmská (Geochelone platynota), kožnatka úzkohlavá (Chitra chitra)a kožnatka VanDijkova (Chitra vandijki), které by se měly začít registrovat podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb. a zároveň by se s nimi mělo dále komerčně nakládat pouze na základě potvrzení o výjimce dle čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Pokud víte o některých chovatelích nebo ZOO, které vlastní výše uvedené druhy, upozorněte je, prosím, na tuto skutečnost.

Výše uvedené nařízení by příští týden již mělo být publikováno na webu MŽP k CITES, a to jak v sekci Aktuality, tak i v sekci "Legislativní zajištění úmluvy" , kam lze zájemce z řad veřejnosti odkázat.

Děkuji a těším se na další spolupráci.
S přáním pěkného víkendu,
Ondřej Klouček
RNDr. Ondřej Klouček, Ph.D.
oddělení mezinárodních úmluv
Ministerstvo životního prostředí
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.  267 122 122
fax: 267 126 122
e-mail:
ondrej.kloucek@mzp.cz

Soubory ke stažení:

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek