chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Administrativa, CITES > Registrace vylíhnutých želv

Registrace vylíhnutých želv

Nově vylíhnuté želvy

první registrace na úřadě

Líhnutí želvy.jpg

Hurá, líhne se mně suchozemská želva. To je radosti pro začínajícího chovatele želv, pokud je to i jeho první želva, tak radost nezná mezí. Když chováte druh želv nepodléhající CITES, čeká nás pouze starost o nový přírůstek. Jiné je to ovšem, pokud naše nová želva jako druh spadá pod CITES, kde je potřebná registrace a vystavení dokumentu k novému jedinci. Právě o postupu, jak na to u nové želvy, si dnes povíme.

Přistoupím k tomuto tématu opět laicky, aby to pro Vás bylo srozumitelné, ale do jisté míry se odborným výrazům vyhnout nelze. Pro laika stačí vědět, že jsou druhy suchozemských želv, které potřebují doklady, a druhy, které je nepotřebují. To je směrodatné pro každého chovatele a podle toho se musíme také všichni zachovat. Nemusím zdůrazňovat, že protizákonné jednání je trestné a hrozí citelné pokuty. Spoléhat se a to, že zrovna my budeme mít štěstí, se leckdy nevyplácí!

Budu předpokládat, že vlastníte k dospělým želvám všechny povinné doklady v rámci CITES, co jsou předepsané, tedy přesněji řečeno máte dospělé želvy (rodiče želvičky) registrované na Vaše jméno a vlastníte k nim povinné doklady CITES. O nelegálně držených želvách bez povinných dokladů CITES zde nebude vůbec řeč!

1) Seznam běžně chovaných suchozemských želv, které spadají pod CITES, a musíte k nim mít doklady:

Testudo hermanni - želva zelenavá

Testudo marginata - želva vroubená

Testudo graeca - želva žlutohnědá

2) Pak tady máme víceméně exotické druhy suchozemských želv, které jen tak někdo nechová a spadají pod CITES:

Geochelone radiata - želva paprščitá

Malocochersus tornieri - želva skalní

Testudo kleinmani - želva egypská

Pyxis arachnoides - želva pavoučí

3) Druhy, co nespadají pod CITES z nejznámějších jsou to:

Geochelone carbonaria -želva uhlířská

Geochelone pardalis - želva pardálí

Geochelone elegans - želva hvězdnatá

Testudo horsfieldi - želva stepní

Tak to máme výčet nejběžněji chovaných suchozemských želv v chovech v CZ. Bavit se budeme o prvních dvou skupinách a na jejich mláďata si musíme ze zákona nechat vystavit povinné doklady CITES.

Povinná registrace některých exemplářů v České republice

Vlastníci a dlouhodobí držitelé exemplářů, na které se vztahuje povinnost registrace podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb.4, mají za povinnost tyto exempláře zaregistrovat na krajských úřadech anebo Magistrátu hl. m. Prahy, které jim vydají registrační list pro každý exemplář.

Jak na to.jpg

Jak na to

Do jednoho měsíce (30 dnů) od vylíhnutí byste měli Krajský úřad životního prostředí, pod který spadáte a kde máte registrovány rodiče nové želvičky, požádat o vystavení dokladů CITES na našeho nováčka (nově vylíhnutá želva). Co k tomu budeme potřebovat:

Žádost o registraci nově vylíhnuté želvy, kterou si můžeme sami vytvořit, a musí tam být uvedeno

- datum narození želvy

- druh suchozemské želvy

- rodiče želvy včetně pohlaví, pokud vlastníme větší skupinu, tak všechny jedinci chovné skupiny čísla registračních dokladů CITES (celé skupiny - rodičů)

- na koho se má nová želva registrovat (majitel želvy)

- přiložit fotografii mláděte s přiloženým měřidlem (nezaměnitelné označení jedince). jak želvu vyfotit najdete zde: Fotografie želv na CITES

- na a samozřejmě údaje v obci, dne a váš podpis

Tady si můžete prohlédnout, jak by to mohlo vypadat, čísla CITES v ukázce jsou smyšlená a musíte doplnit čísla z CITES vašich želv!

Žádost o CITES.png

A s tímto musíte zajít na příslušný úřad vašeho kraje, kde máte trvalé bydliště - Krajský úřad životního prostředí. S příslušným úředníkem, co má CITES zvířat na starosti, se již osobně dohodnete, do kdy Vám doklady vystaví a jak si je odeberete. Podotýkám, že musíte při přebírání podepsat jejich kopii, která zůstává na úřadě a navíc, aby Váš nový CITES vešel v platnost, je potřeba ho také podepsat, jinak není platný!!! Na to pozor. Zadní strana bílého dokladu úplně nahoře.

Prodej želvy.jpg

Malou želvu chci prodat

S želvami spadajícími pod CITES je zakázáno obchodovat a pro následný prodej potřebujete povolení!!!

Zákaz obchodních činností s exempláři druhů z přílohy A CITES (druhy z bodů výše 1 a 2)

1. Podle čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 je zakázán nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů druhů zařazených do přílohy A5). „Prodejem” je jakákoli forma prodeje. Za prodej se považuje i pronajmutí, směna nebo výměna a obdobné výrazy mají být vykládány podobně [čl. 2 písm. p) nařízení Rady (ES)
č. 338/97].
2. Výkonné orgány CITES členských států EU mohou vydat pro určitý exemplář výjimku (to potřebujete) z výše uvedeného zákazu, pokud jsou splněny podmínky čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97. V ČR tyto výjimky vydávají krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy.
Výjimky se vydávají na úředních formulářích podle nařízení Komise (ES) č. 865/2006 („ potvrzení pro komerční použití“ , někdy označované jako „potvrzení EU o výjimce“, „žlutý certifikát EU“, „výjimka z komerce“ apod.) a platí v celé EU. Bez takového potvrzení je nezákonné exemplář prodat, nabízet k prodeji atd. (viz bod 1).

Pokud byste chtěli želvu tedy prodat, musíte požádat navíc také o vystavení Výjimky z obchodní činnosti viz. předpis 1 a 2. S úředníkem se musíte na místě domluvit osobně, dostanete úřední doklady, které musíte vyplnit, zaplatit poplatek 100,-. Úřad žádost pošle dále inspekci životního prostředí, ta prověří, zda vaše chovná skupina (rodiče želvičky) je z pohledu CITES v pořádku. A na základě šetření Vám povolení k prodeji vydá nebo také zamítne!

Takže CITES (bílé doklady) dostanete vždy a povolení k prodeji (výjimka ze zákazu obchodní činnosti - nebo také žlutý doklad) pouze na základě zmíněného šetření a povolení.

Přeji Vám hodně silné nervy při absolvování "úředního kolečka"

Další příbuzné téma o CITES:

Přihlášení, registrace želvy - CITES

Fotografie želv na CITES

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek