chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Jakou želvu vybrat > Jaký druh želvy vybrat

Jaký druh želvy vybrat

 Jaký druh suchozemské želvy si pořídit 

animals.jpg

V tomto článku se vrátím obšírněji k tématu jaký druh suchozemské želvy chovat jako chovatel začátečník a doufám, že Vám to pomůže při výběru druhu želvy. Ač se to nezdá, je to klíčové rozhodnutí do budoucnosti a pokud budete mít štěstí, tak i na celý život, protože želva má potenciál Vás ve většině případů přežít. Jako začínající chovatelé máme leckdy zmatek v druzích nabízených želv a toho můžou využít někteří obchodníci ve svůj prospěch a vlastně Vám vnutí druh, který je pro Vás absolutně nevhodný a za normálních okolností byste si ho nikdy nekoupili.

Probereme hlavně nejběžnější a nejčastěji nabízené želvy na našem trhu, a to jak u chovatelů, tak u obchodníku se zvířaty. Každému se líbí něco jiného a někteří vybírají pouze podle vzhledu a  atraktivnosti mláďat želv. To je zásadní chyba, měřítko výběru je totiž úplně jinde. Vezmu to tedy popořadě a začneme s nabízenými druhy, které seřadím podle toho, jak hojně se na našem trhu vyskytují a nabízejí včetně rozmezí běžných velikostí vyskytujících se u chovatelů bez rozlišení samců a samic.

metr.jpg

Váhu uvádět nebudu, ale lze použít přímou úměru kdy je 15 cm - 700 g, 20 cm - 1200 g, 2 5 cm - 2,5 kg, 30 cm - 3, 2kg........Hmotnost je orientační +- a není pro naše účely směrodatná. Velikost v cm uvádím u každého druhu na maximální hranici a u 90% želv na ní jedinec nedosáhne. Počítejte tedy s reálnou velikostí řádově u Testud o 2 - 3 cm menší u Geochelone klidně i 10 cm. Samozřejmě, že existují ještě poddruhy ( například Testudo hermanni hermanni, Testudo graeca graeca, Geochelone pardalis pardalis a spousty dalších), kde rozměry mohou být i menší nebo větší než uvádím, ale stále se bavíme o nejčastěji prodávaných druzích suchozemských želv na našem trhu na to nesmíme zapomenout.

U malé želvy se dá pohlaví pouze odhadnout a to bez záruky, u dospělé je to většinou jasné a vellikost samců a samic bývá v dospělosti různá napříč druhy. U některých jsou samci menší např. T.h, T.g u jiných stejní T.m a dalších větší G.s. Rozměrově by se měli vejít právě do udávaných hodnot bez ohledu na pohlaví. Na druhé straně by bylo nefér neuvést nějakou horní hranici, i když se najdou jedinci extrémně vyvinutí, a to hlavně díky nějakým specifikům v daných lokalitách, kteří mohou i pokořit horní uváděnou hranici. Nikdo Vám nedokáže zaručit, jaký drobek Vám nakonec vyroste.

Každopádně výsledná velikost jedince je ovlivněna mnoha dalšími vlivy jako jsou rodiče, strava, chovné podmínky....., takže velikost dospělce lze vždy pouze orientačně předpokládat!!

Patří mezi ně:

1) Testudo hermanni - želva zelenavá        T.h.b           15 - 25 cm

2) Testudo marginata - želva vroubená       T.m             25 - 33 cm

3) Testudo horsfieldi - želva stepní              T.h             15 - 23 cm

4) Testudo graeca - želva žlutohnědá          T.g             15 - 25 cm

5) Geochelone pardalis - želva pardálí        G.p             40 - 70 cm

6) Geochelone carbonaria - želva uhlířská  G.c             35 - 50 cm

7) Geochelone sulcata  - želva ostruhatá    G.s              60 - 80 cm

testudo-hermanni.jpg

testudo-marginata.jpg

t.horsfieldi.jpg

t.graeca.jpg

g.pardalis-24.9.001.jpg

g.carbonaria.jpg

g.sulcata.jpg

To jsou asi nejběžněji nabízené suchozemské želvy na našem želvím trhu. Cena za mláďata se pohybuje běžně 1500 -  4000,- dle prodejce. A teď babo raď, do chovu kterého druhu se pustit? Záměrně jsem se vyhnul méně obvyklým druhům nebo cenově  dražším, protože v hromadné inzerci se s nimi prakticky nesetkáte a jejich chov je pro začátečníka příliš riskantní. Tyto řádky píši nikoliv jako obchodník za účelem zviditelnit prodej želv, které nabízím, ale jako chovatel mnoha druhů suchozemských želv, který se snaží poradit každému, do jakého druhu se chovatelsky vrhnout a na jaký třeba zcela zapomenout.

A to hlavně podle toho, jaké jste schopni vytvořit podmínky do budoucna a po celý život želvy. Takže mějte na paměti, že při kupování malé krásné želvičky jste ovlivněni nejen jejím vzhledem, ale leckdy i prodejcem, který Vám určitě nebude vykládat negativní nebo záporné stránky toho či onoho druhu. Ve většině případů jde hlavně o velikost dospělé želvy či specifické nároky toho či onoho druhu. Dnešní doba přeje připraveným, a to budete právě Vy pokud si vše řádně předem nastudujete a nevrhnete se do něčeho po hlavě. Suchozemská želva není křeček a je to Váš další celoživotní parťák.

graf.jpg

Takže za další seřadím kritéria podle toho, jakou důležitost jim při výběru druhu připisuji já:

1) jak velká je vybraná želva v dospělosti?

2) žijeme v bytě nebo domě se zahradou a můžeme zajistit želvě venkovní výběh?

3) jak velký maximální prostor jsme schopni želvě poskytnout v našich konkrétních podmínkách?

4) jak finančně je náročný celoroční provoz na chov daného druhu?

5) budeme zimující želvy zimovat či ne a máme k tomu vhodné podmínky?

6) v kterém koutě CZ žijeme (rozdíl je zásadní, zda například na Šumavě nebo Praze)?

7) Jakou stravu daný druh potřebuje a jsme schopni ji zajistit nebo z různých důvodů podávat (myšata, plži, houby....) ?

8) jaké chovné podmínky daný druh potřebuje a to hlavně vlhkostní, tepelné a prostorové?

Tak to budou asi nejhlavnější kritéria a teď probereme každé postupně bod po bodu podrobněji a na konci by Vám mohl vyjít ten nejvhodnější druh do Vašich konkrétních podmínek.

1) Velikost dospělé želvy. Tady to je jednoznačné a i když u každého druhu může jít o jedince vybočující z většinového průměru, tak se dá určit nejpravděpodobnější velikost dospělé želvy. Počítejte raději s jedincem na horní hranici nikoliv dolní a nemůže Vás pak nic překvapit. Pokud bude menší, tím lépe, opak by Vás v budoucnu mohl zklamat. V tomto případě nelze spoléhat na náhodu a vybírat pouze dle vzhledu je opravdu lehkovážné. Také se Vám může pak lehce stát, že místo miloučké menší želvy máte doma želvu velikosti menšího telete.

2) Žijeme v bytě nebo domě a jak velkém. To je rozhodující a tady se láme zcela zásadně chleba, protože v naprosté většině domácností žijících v běžně velikém bytě do 3+1 a menším je naprostá blbost pořizovat si druh, který dorůstá nad 25cm. Mezi ně patří T.m, G.p, G.c, G.s. Zde zaměříme se na menší druhy želv. Naproti tomu majitel domu se zahradou může stále počítat se všemi druhy, pokud je schopen zajistit i dostatečně velký venkovní výběh na zahradě.

3) Postupně začíná přituhovat a musíme si určit a to alespoň přibližně, jaký jsme ochotni obětovat prostor pro želvu a to maximální! V bytě je to jasné a dané a opět zapomeneme na větší druhy nad 25cm. V domku se zahradou je určující jak venkovní, tak vnitřní prostor nebo výběh či terárium. U druhů schopných zimovat, zda máme podmínky na zimování. Podle toho vyřadíme opět druh, který nám nevyhovuje.

4) Jak finančně náročný je ten či onen druh suchozemské želvy. V bytě je to opět zřejmé a platí čím větší druh si pořídíme, tím více se celoroční provoz prodraží. V domě záleží opět na tom, zda budeme zimovat a jak dlouho může být zvolený druh ve venkovním výběhu ve Vaší lokalitě bez dodatečného přitápění a vícenákladů. Nejméně nákladů potřebují evropské druhy želv se schopností zimovat. V létě jsou ve venkovním výběhu a v zimě mohou zimovat. Naproti tomu želvy teplomilné, a to hlavně všichni zástupci rodu Geochelone, musí mít během podstatné části roku a opět záleží na lokalitě,  vnitřní výběh, kde simulujeme jejich léto. Tím se vše vzhledem k cenám el. energií prodraží a z koníčka se stává kůň.

5) Budeme želvy zimovat. Všichni naši zástupci rodu Testudo jsou schopni zimovat, ale není to podmínkou jejich života. Podmínky pro zimování znamenají, že máme k dispozici během zimního období prostory, kde jsme schopni zajistit teplotu +1 - 10°C, a to po dobu nejméně třech měsíců. Ve fázi usínání a probouzení naopak musíme mít podmínky, a to hlavně teplotní chladnější, než jsou běžné pokojové teploty, a to alespoň 15°C. Zimováním sice snižujeme náklady, ale na druhou stranu jsme vlastně bez želvy a v obavách, zda to zvládne. Naproti tomu želvy rodu Geochelone nezimují a ani to nevyžadují.

6) Místo kde žijeme a jeho specifické průměrné počasí během roku určuje, který druh je do našich podmínek vhodnější. Obecně lze říci, že želvy rodu Testudo se hodí všude.  U rodu Geochelone platí pravidlo, čím drsnější klimatické podmínky, tím stoupnou celoroční náklady na provoz a prodlouží se doba pobytu ve vnitřních prostorách, a to hlavně díky temperování a svícení. U rodu Testudo, pokud jsou podmínky hodně drsné například Kvilda na Šumavě, tam si nevystačíme pouze s venkovním výběhem, protože by nám želvy zimovaly nepřiměřeně dlouho a budeme je muset dříve probudit a umístit ve vnitřních nebo jinak temperovaných vnějších prostorách.

7) Strava - i tady může dojít k zásadním nesrovnalostem a zatímco druhy testudo jsou bezproblémové a vyžadují běžnou luční stravu a v zimním období postačí běžně dostupná ze supermarketu či zelinářství. Tak u Geochelone a hlavně u želvy uhlířské je to trochu jinak a její strava musí částečně obsahovat  živočišnou složku, a to například myšata a další specialitou jsou houby (lze nahradit konzervou pro kočky). Starosti, kde vše potřebné sehnat, znepříjemňují život. Nezapomene také, že jde o značně vlhkomilnou želvu. Ani ostatní dva druhy geochelone nemohou mít hodnotnou stravu a část je potřeba jim poskytnout v dietní formě a to například přítomností sena v chovných prostorách. Více potrobností ke stravě želv najdete na: ŽELVY ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

8) Celkové podmínky pro chov toho či onoho druhu se liší, a to hlavně je dané jejich potřebami. Druhy T.m, T.h, T.g nevyžadují žádný nadstandard narozdíl od například G.s nebo T.hs, kteří potřebují pro svoji spokojenost větší výšku substrátu, aby byla uspokojena jejich potřeba hrabat. Nehledě na velikost G.s v dospělosti. G.carbonaria vyžaduje jako jediný druh zcela jiné chovné podmínky, neboť jde o zástupce silně vlhkomilných želv, narozdíl od ostatních želv.

tabulka.jpg

Pokud ani po přečtení těchto řádků Vám není jasné nebo si nejste jisti ,který druh zvolit, pokusím se sestavit jakousi tabulku vhodnosti dospělých želv do toho nebo onoho prostoru, dle svých zkušeností a názoru. Prostory označíme podle kategorie velkými písmeny a nezapomeneme, že řeč je o dospělých jedincích:

Pouze byt a dům - BEZ zahrady a možnosti venkovního výběhu:

od 0,6 - 1 m            - A                     s možností zimovat     A1

od 1 - 3 m               - B                     s možností zimovat     B1

nad 3 m                  - C                     s možností zimovat     C1

Dům SE zahradou, venkovní velký výběh a domácí prostory:

žádné   0 m             - D

od 0,6 - 1 m            - E

od 1 - 3 m                - F

nad 3 m                   - G

Testudo hermanni -           A,A1,B,B1,C,C1,D,E,F,G

Testudo marginata -         B,B1,C,C1,D,F,G

Testudo horsfieldi -           A1,B1,C1,D,E,F,G

Testudo graeca -              A,A1,B,B1,C,C1,D,E,F,G

Geochelone pardalis -     B,C,F,G

Geochelone carbonaria - B,C,F,G

Geochelone sulcata -        C,G

rec.jpg

Připomínky k hodnocení:

Jedná se pouze o druh Testudo horsfieldi, protože želva v přírodě odolává extrémním podmínkám od +40 do -40°C a dokáže přežít díky norám, které si vyhrabe. Proto potřebuje narozdíl od středomořských druhů velké celoroční rozkmity teplot, tak se hodí do bytu pouze, pokud máme možnost zimovat a jsme schopni ji zajistit větší vrstvu substrátu pro její potřeby hrabat, a to hlavně u dospělé želvy. Prostě čím více se liší chov u nás od přírodních podmínek, tím více se nůžky rozevírají a želva tím více trpí a méně se dožije.

To je jistý fakt. Tento druh se daleko hůře v našich podmínkách rozmnožuje, a proto na chovatelské odchovy narazíte daleko méně a většinou jde o import či faremní dovoz se všemi riziky s tím spojenými. Jako minimální rozměry pro jednu dospělou želvu v bytě počítejte u druhů T.h, T.g, T.hs 0,6 - 1 m a samozřejmě platí pravidlo: pořiďte nebo zajistěte želvě co největší prostory dokážete! Pro ostatní sledované druhy je potřeba zajistit daleko větší prostory dle velikosti dospělé želvy.

penize.jpg

Ještě můžeme rozdělit druhy podle celkových finančních nákladů na chov a celoroční provoz:

1       velmi malé náklady - Testudo hermanni, Testudo horsfieldi, Testudo graeca 

1 - 2  malé náklady - Testudo marginata

      střední náklady - nebudete zimovat - T.hermanni, T.marginata, T.graeca, T.horsfieldi

2 - 3  středně vysoké - Geochelone pardalis

3       vysoké náklady - Geochelone carbonaria, Geochelone sulcata

zvonek.jpg

Závěrem:

Lze tedy všeobecně říci, že nejdostupnější druhy rodu Testudo jsou určitě levnější variantou, a to i v případě pokud nezimujeme. Vyžadují menší prostory a během zimních měsíců je možné je zimovat nebo jim simulovat útlumové období dle chovu. Zástupci rodu Geochelone se prodraží hlavně s většími nároky na chovné prostory a nutností většinou v zimním období simulovat jejich léto. Díky velikosti je nákladnější i krmení a hlavně spotřeba elektrické energie na zajištění provozu chovných prostorů.

Je to vše složité a způsob chovu se u každého konkrétního chovatele suchozemských želv může lišit a pak se mění i náklady na celoroční provoz. Například využití skleníků a tím i prodloužení doby pobytu želv ve venkovním výběhu a další varianty.Tím se ale zásadně nemění pohled na nejvhodnější druh do Vašich konkrétních podmínek. Většinou kolísají náklady pouze s ohledem na délku pobytu ve venkovních výbězích a teráriích.

Další kategorií jsou želvy s nákupní cenou za mláďě nad 4000,- ,z niž se některé druhy vyloženě hodí pro celoroční terarijní chov a to jak velikostí, tak nároky na chov. To už jsou druhy určené pro chovatele se zkušenostmi a nehodí se pro začátečníky, neboť některé vyžadují určitá specifika chovu během celého ročního cyklu a to jak teplotní, tak vlhkostní. Případný úhyn pak nejvíce z finančního hlediska, ale také malé dostupnosti želv na trhu, bolí. Narozdíl od běžných druhů, kdy zakoupení dalšího jedince po úhynu není problematické, pokud Vás první nezdar neodradí od chovu samotného.

Poslední kategorií jsou želvy opravdu drahé a cena za mládě jde hravě do desítek tisíc. Do toho by se neměl pouštět žádný začátečník. Jsou choulostivé, nedostupné a náročné na vše, kam se podíváte. Prostě kategorie pro opravdové chovatele, kterým se stal chov opravdovým koníčkem a ne pouze několikaletým úletem.

Vše má svá úskalí, a proto berte tento článek nikoliv jako jediný a přesný návod na pořízení suchozemské želvy, ale pouze jako pokus o radu, jak se v složitém želvím světě lépe orientovat a při nákupu té Vaší želvy nesáhnout totálně mimo.  Jinak byste mohli zjistit za několik let, že máte doma v 1 + 1 sice nádhernou želvu, ale 70 cm macka. Takže na závěr hodně štěstí při výběru té Vaší želvy.

Ostatní chovatelé želv.

Související témata, která Vás mohou zajímat:

Náklady na chov želv

Želvy a chovné zařízení

Odpovědi na nejčastější dotazy

Testudo hermanni - chov

Testudo marginata - chov

Testudo graeca - chov

Testudo horsfieldi - chov

Geochelone carbonaria - chov

Geochelone pardalis - chov

Copyright ©

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek