chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Zásady chovu želv > Určení druhu a pohlaví želv

Určení druhu a pohlaví želv

Evropských druhů suchozemských želv

TESTUDO HERMANNI - ŽELVA ZELENAVÁ

TESTUDO MARGINATA - ŽELVA VROUBENÁ

TESTUDO GRAECA - ŽELVA ŽLUTOHNĚDÁ

imagessex-2.jpg

Úvod:

Každý druhý dotaz od majitelů, kteří již mají doma želvu, směřuje ke dvěma otázkám. Jaký druh a pohlaví želvy vlastně doma máme? Kdo má k želvě doklady, má jasno, alespoň co se týče druhu želvy a má výhodu před těmi, co nemají nic, jen tu želvu. Tady se budu snažit Vám to hodně zjednodušit a popsat rozdíly a hlavní znaky nejběžněji u nás chovaných želv a to Testudo hermanni - želva zelenavá, Testudo marginata - želva vroubená a Testudo graeca - želva žlutohnědá. Z běžně chovaných druhů zde chybí ještě jeden zástupce a to Testudo horsfieldi - želva stepní. Bohužel tento druh nechovám a píšu jen o tom, k čemu mám co říci osobně. Do budoucna od kamaráda seženu nějaké informace a dopíšu i tento druh, ale v menší míře.
Předem Vás musím upozornit, že určení pohlaví u těchto druhů do velikosti 10 - 13 cm je mnohdy nepřesné, těžko definovatelné a i když jsou některé indície, které ukazují na samici a samce přesto je to často 50 - 50%. Z tohoto důvodu se proto nedaří přesně rozpoznat, koho to vlastně doma máme. To vše až do doby, kdy se to zlomí a výrazně se začínají projevovat specifika daného pohlaví, pak už je to jasné. I já v období ,kdy dochází k lámání chleba často přicházím domů od výběhu či terária každý den s rozdílným názorem. Co ještě včera byl samec, je samice a naopak. Často je to ovlivněno i přáním, a jeden tam vidí spíše to, co si přeje. Pak se stane, že doma máte Pepinu místo Pepíka a naopak. Někdy jde pohlaví u samce určit podle toho, že při koupání vychlípí (vystrčí) svůj penis, který vystrkuje z kloaky a pak už je to jasné.
Popíšu Vám želvy od mláďat až do dospělosti napříč druhem, velikostí a stářím. Hlavně musím upozornit, že nejvíce zavádějící je věk versus velikost. Rychlosti růstu želv ovlivňují hlavně chovné podmínky a strava. Obrovský velikostní rozdíl je u želv, které jsou po celý rok chované v teráriu bez zimování nesprávně krmené a těmi, co tráví většinu roku ve venkovním výběhu a jsou krmeny jen přírodní stravou a část zimy prospí. Během 3 let, kdy první může mít 20cm ta druhá se sotva dostává na hranici 10cm tak výrazné to opravdu může být. Následky takto rychlého růstu jsou většinou viditelné na první pohled, a to hlavně na různých deformacích karapaxu (krunýře). Když si vezmete, že v přírodě  želva dospívá dle mého v horizontu 15 - 20let a samozřejmě to ovlivňuje prostředí, kde žije. Svislou čarou na obrázcích označuji délku ocásku u želv. Na některých obrázcích jsou želvy špinavé po odzimování a doufám, že to nebude nikomu vadit, nezdálo se mě příliš vhodné je namáčet. Začneme postupně poznávat a zvykneme si na pojmenování a zkratky, které budu dle potřeby používat:

T.h - Testudo hermanni - želva zelenavá

T.m - Testudo marginata - želva vroubená

T.g - Testudo graeca - želva žlutohnědá

Mláďata:

Spodní plastron želv, velikosti 4 - 4,5 cm v stáří do 1 měsíce, kde již od mláďat jsou zřejmé značné rozdíly v kresbě. Ocásky mají skoro všichni tito jedinci stejně dlouhé, tak určení pohlaví je spíše typ podle určitých indícií, ale nelze to brát jako 100%!

 T.graeca                         T.marginata                         T.hermanni

T.graeca (9).jpg   T.marginata (1).jpg   T.hermanni (1).jpg

 Na fotografii je jasně vidět druhové rozdíly, stáří želv 3 měsíce

Testudo graeca,margináta,hermanni 003.jpg

Detail ocásků ve stáří 8 měsíců s už jasnými druhovými znaky  

Ur%C4%8Den%C3%AD-pohav%C3%AD-ml.-003.jpg    Ur%C4%8Den%C3%AD-pohav%C3%AD-ml.-006.jpg    Ur%C4%8Den%C3%AD-pohav%C3%AD-ml.-010.jpg 

T.graeca                            T.marginata                       T.hermanni

T.graeca.jpg    T.m.jpg    T.hermanni.jpg

 Středně velké želvy stáří 3 - 5let, 7 - 13 cm

Ur%C4%8Den%C3%AD-pohav%C3%AD-042.jpg

Všimněte si, jak T.g zcela vpravo začíná tmavnout spodní plastron a nejvíce se mění, v dospělosti ho mají většinou celý černý

Ur%C4%8Den%C3%AD-pohav%C3%AD-044.jpg 

Dospělé želvy a jejich identifikace druhu a pohlaví

 Dospělé želvy všech 3 popisovaných druhů suchozemských želv

Určení pohaví 040.jpg

Testudo hermanni - želva zelenavá

 Začínáme T.h., kde je krásně vidět, jak jsou samci v porovnání menší

Určení pohaví 025.jpg

Ocásek samců je, jak je patrné daleko větší, než u samic. Také je dobře vidět, že i úhel rozevření posledních štítků plastronu u ocásku je různý

Testudo hermanni (15).jpg

Jednoznačný znak samic je délka ocásku a kulatá kloaka

Ur%C4%8Den%C3%AD-pohav%C3%AD-001.jpg

V identifikaci druhu Vám hodně pomůže trn na špičce ocásku, který jiný druh z těchto nemá

Ur%C4%8Den%C3%AD-pohav%C3%AD-002.jpg

Jednoznačný rozdíl v délce, kdy samci dosahuje až k nožičce a u kořene je hodně tlustý

Ur%C4%8Den%C3%AD-pohav%C3%AD-005.jpg

 T.h se dá poznat i podle zadního středního rozděleného štítku na karapaxu

Ur%C4%8Den%C3%AD-pohav%C3%AD-006.jpg

Není to ale vždy, například tato samice ho rozdělen nemá. Jde o výjimku, ale z tohoto důvodu se nedá na tento druhový znak 100% spolehnout

Ur%C4%8Den%C3%AD-pohav%C3%AD-003.jpg

 Testudo marginata - želva vroubená

Pokračujeme T.m a vidíte, že velikost u tohoto druhu je přibližně stejná. Samec má vzadu na krunýři většinou výraznější jakoby sukýnku

Určení pohaví 027.jpg

Opět si všiměte úhlu rozevření zadních středních štítků na plastronu, kdy samec ho má ostřejší s malinko jiným vnějším tvarem

Určení pohaví 029.jpg

 Jednoznačným ukazatelem pohlaví je délka ocásku

Určení pohaví 017.jpg

Samec má ocásek opět o mnoho delší a silnější, od kořene silný s délkou až skoro k nožičce

Určení pohaví 018.jpg

 Testudo graeca - želva žlutohnědá

A máme tu poslední druh T.g a opět jsou zde samečci tak jako u T.h daleko menší

Určení pohaví 022.jpg

Jednoznačně jinak tvarovaná spodní třetina plastronu a úhel rozevření středních zadních štítků

Určení pohaví 023.jpg

 Samice a opět krátký ocásek

Určení pohaví 012.jpg

U samce délka ocásku, kde na rozdíl od T.h se mu tak výrazně ke špičce nezužuje. Rozdílná je i stavba posledních 4 štítků na spodním plastronu

Určení pohaví 007.jpg

T.g má na zadních stehnech trnové výrůstky a podle toho se nechá jednoznačně určit tento druh

Určení pohaví T.g.jpg

 Detail trnu na stehně zadní nohy - výborný druhový identifikační znak T.g

Určení pohaví 011.jpg

Zadní štítek není rozdělen tak jako to bývá většinou u T.h a je v celku

Určení pohaví 0002.jpg

 Porovnání všech 3 druhů želv

Rozdílné zbarvení kde nejméně výrazná je většinou T.g

Určení pohaví 035.jpg

Spodní plastron, kde u T.g v dospělosti v mnoha případech úplně zčerná

Určení pohaví 037.jpg

Samci T.h a T.g jsou přibližně stejně velcí

Určení pohaví 030.jpg

Spodní pohled, kdy opět T.g má v dospělosti hodně černý spodní plastron

Určení pohaví 032.jpg

Závěrem:

Snažil jsem se tady popsat u těchto druhů co nejdetailněji, jak mohu, jejich znaky, podle kterých lze nejsnadněji určit, druh a pohlaví. Problém je u malých a středních želv, kde se pohlaví teprve specifikuje, jak lze vidět na fotografiích. Zde jsou vybráni jedinci určitého zbarvení a v přírodě i chovech se vyskytují světlejší i tmavší, a tak podle vzhledu vrchního karapaxu nelze leckdy přesně určit druh a může to být někdy matoucí. Existují i různé poddruhy a mutace, které se liší hlavně zbarvením, ale hlavní znaky zůstávají.

Pro laika je to obtížné i podle těchto popsaných detailů, ale věřím, že s moji pomocí se Vám to podaří. T.m v dospělosti si snad nesplete podle popisu  nikdo. Hodně Vám napoví délka ocásků, ale musím upozornit, že existují i jedinci, co se vymykají běžné populaci a mohou se délkami ocásků lišit. Je to hodně zřídka, ale určitá možnost existuje.  Veškeré fotografie, co jsem použil, jsou na odkazu dole ve fotogalerii pro možnost detailního zobrazení pro toho, kdo má zájem. Za sebe mohu říci, že slíbit Vám mohu cokoliv, ale zaručit pohlaví u mláďat to ode mě nečekejte. Přeji Vám tedy, ať nemusíte tak často měnit Pepinu za Pepíka.

Copyright ©

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek