chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Nemoci, léčení, úpravy > Metoda odčervení želv

Metoda odčervení želv

Odčervení našich želv

studii od Bayera na odčervovací roztok Profender

vajíčka parazitů.jpg

Efekt kombinace emodepsidu a praziquantelu

na parazity plazů a hlodavců

Úvod

Věda jde stále dopředu a toto by mohlo zaujmout nejednoho chovatele suchozemských želv. Jedná se o přípravek, který se aplikuje na tělo plaza či jiného zvířete, nikoliv perorálně (ústy, zobákem...). Výsledky jsou velice zajímavé a hlavně aplikace velice bezproblémová. Chovatelé želv moc dobře vědí, jaká práce je do stresované želvy vpravit např. Panacur. Chovatel laik je prakticky bez šance. Tento přípravek určitě vyzkouším. Profender stojí v nejmenším balení pro kočky cca 340,- a je pouze na předpis.

H. Mehlhorn1 (ixi), G. Schmahl1, M. Frese1,1. Mevissen1, A. Harder2, K. Krieger2
Department of Zoomorphology, Cytology and Parasitology, Heinrich Heine University, 40225 Diisseldorf, Germany 2Bayer Healthcare AG, Animal Health Division, R&D Parasiticides, Leverkusen, Germany
s e-mail: mehlhorn@uni-duesseldorf.de

Souhrn
Bayer AG, Leverkusen , Německo uvedl na trh nové antihelmintikum Profender® spot-on registrované pro preventivní a terapeutické použití u domácích koček. Profender® spot-on kombinuje dvě antihelmintika Praziquantel a Emodepsid (nové antinematodikum ze skupiny depsipeptidů). Tato kombinace byla testována u hlodavců a plazů.

Topická aplikace výše zmíněných látek vedla k rychlému vymizení nematod a cestod u širokého spektra hostitelů (myši, gerbilové, hadi, ještěři a želvy). U plazů je nutné zvýšit dávku, protože tlustá vnější vrstva epidermis může bránit penetraci účinných látek do systému. Zvířatům s extrémně tlustou epidermis (monitor lizard, leguán) byl Profender® spot-on aplikován do podpažních jamek.

Úvod
Nemoci způsobené infekcí plochými a oblými červy jsou velmi časté u hlodavců a plazů v zájmových chovech (Isenbiigel and Frank 1985; Jarofke and Lange 1993; Mehlhorn et al. 1993; Rommel et al. 2000). Umístnění infikovaného zvířete mezi jedince stejného druhu může vést k infekci a dokonce i smrti těchto zvířat. Tento problém se zvýrazňuje, protože pro léčbu parazitárních onemocnění hlodavců a plazů lze použít pouze omezené množství terapeutik, které jsou většinou formulovány pro perorální aplikaci (Isenbiigel and Frank 1985; Jarofke and Lange 1993; Mehlhorn 2001). U hlodavců a plazů je perorální léčba obtížná, protože nemocní hlodavci často trpí inapetencí a plazi preferují hlavně speciální čerstvou potravu (rostliny, hmyz, myši atd podle druhu) do které je obtížné terapeutikum zabudovat.

Nově navržená kombinace emodepsidu a praziquantelu (Profender® spot-on, Bayer AG, Leverkusen, Německo) pro topickou aplikaci vykazuje mnoho výhod pro použití u hlodavců a savců. Emodepsid (Harder and Him-melstjerna 2002; von Samson-Himmelstjerna et al. 2000) je vysoce účinný proti širokému spektru nematod, praziquantel efektivně kontroluje tasemnice a dvourodé trematody (Harder and Raether 2001). V průběhu studie byly obě látky použity ve spot-on formulaci, která obsahuje koncentraci 1.98% emodepsidu a 7.94% praziquantelu.

Materiál a metodika Paraziti
Plazi byli získáni z pet shopů. Mikroskopickým vyšetřením trusu byla potvrzena masivní infekce zvířat nematody rodu Oxyuridae, Ascaridae, Strongylidae, Trichostrongylidae, Capillaridae(Obr. 1, 2, 3).
Hlodavci (gerbilové a myši) byly experimentálně infikovány parazity Trichuris muris (Obr. 4) a Hymenolepis microstoma.

Hostitelská zvířata
Skupina plazů se skládala z hadů (Thamnophis sauritus, Elaphe sp.), želv (Graptemys versa), gekonů (Pachydactylus bibronii, Cosymbotusplatyurus), ještěrů (Anolis sagrei, Pogona vitti-ceps, Tiliqua scincoides, Mabuya multifasciata), varanů (Varanus exanthe-maticus, V. niloticus), a příbuzných druhů získaných  ze zoomarketů v okolí  Düsseldorfu. Gerbilové a myši  (NMRI linie) pocházely z centrálního zvířetníku University v Düsseldorfu.

Design studie
Po potvrzení infekce pomocí mikroskopického vyšetření trusu následovala léčba topickou aplikací výše popsaných látek na region krku. Originální směs obsahuje 1.98% emodepsidu a 7.94% praziquantelu. Plazům s hmotností do 5 g bylo aplikováno 1-6 μl, plazům s hmotností do 50 g  7-70 μl, plazům s hmotností do 500 g  70-700 μl a plazům s hmotností do 5 kg  700-7,000 μl.
Hlodavci byli ošetřeni dávkami v rozmezí od 1.43mg emodepsidu+5.72 mg praziquantelu/ kg živé hmotnosti do 14.32 mg emodepsidu+57.28 mg praziquantelu/kg živé hmotnosti.

Obr.1 Vajíčka Oxiuridae spp. z leguána (Iguana sp.)
 
Obr. 2. vajíčka škrkavek z želvy
Škrkavky.png

Obr. 3. Vajíčko Strongyloides spp. z varana
 
Obr. 4. Vajíčka Trichuris muris z experimentálně infikované myši

vajíčka parazitů.png
Trus ošetřených zvířat byl mikroskopicky vyšetřován po dobu 3 týdnů, potom byla zvířata utracena a jejich orgány vyšetřeny na přítomnost parazitů.

Výsledky
Bylo zjištěno že spot-on aplikace nemá žádný vedlejší efekt na hlodavce a různé druhy plazů. Například hadi tolerovali patnáctinásobné, gekoni třicetinásobné a ještěři padesátinásobné předávkování. Předpokládá se, že topická bezpečnost se bude lišit od perorální aplikace v závislosti na formulaci, protože některé formulace mohou vést k těžkým narušením zdravotního stavu. Formulace emodepsidu a praziquantelu v sezamovém oleji nevykazovala vedlejší příznaky po perorálním podání. Hlodavci neprojevovali žádné vedlejší příznaky po topické ani po perorální aplikaci.

H. microstoma
Léčba s 2.86 mg emodepsidi+11.44 mg prazi-quantelu/kg živé hmotnosti (ekvivalent 0.004 ml originálního roztoku na 30 g živé hmotnosti myši) vedla ke kompletnímu vymizení parazitů z hostitele. Při použití dávky 1.43 mg emodepsidu+5.72 mg praziquantelu/kg živé hmotnosti, došlo k  50% redukci parazitů při srovnání s kontrolou. Podobné výsledky byly dosaženy při perorální aplikaci.

T. muris
Kontrolní skupina T. muris infikovaných myší (Obr.4) obsahovala 80-84 dospělých červů. Následkem jednoho ošetření s 2.86 mg emodepsidu+11.44 mg praziquantelu/kg živé hmotnosti došlo k odloučení parazitů od střevní stěny za 12 hodin a většina byla vyloučena trusem ( pouze šest parazitů zůstalo přichyceno ke střevní stěně 48 hodin po ošetření).

Po aplikaci 7.16 mg emodepsidu+28.64 mg praziquantelu/kg živé hmotnosti, 84 červů bylo odloučeno od střevní stěny 12 hodin po aplikaci, pouze deset červů bylo přichyceno ke střevní stěně za 24 h a žádný červ za 48 h po aplikaci. Zvýšení dávky na 14.32 mg emodepsidu+57.28 mg praziquantelu/kg živé hmotnosti vedlo ke kompletnímu vymizení parazitů 12 h po ošetření.

Parazité plazů
Mikroskopické vyšetření trusu prokázalo, že všichni vybraní plazi byli infikováni nematody. Mikroskopické vyšetření odhalilo typická vajíčka nebo larvy nematod těchto rodů:  Oxyuridae, Strongylidae, Trichostrongylidae, Ascaridae, Trichostrongylidae, Capillaridae.

Při aplikaci čtyřnásobku dávky tj. 56 μl originálního roztoku na zvíře o hmotnosti  100 g, došlo do druhého dne k vymizení všech nematod. Vyšší dávka ve srovnání s dávkami používanými u koček je nutná kvůli tloušťce stratum corneum epidermis u plazů. U zvířat s extrémně tlustou epidermis (velcí ještěři) byl produkt aplikován topicky do podpažních jamek, zde je epidermis výrazně tenčí než na zádech zvířete.

Topická aplikace kombinace emodepsidu a praziquantelu nabízí značné výhody v léčbě hlodavců a plazů. Po jednoduché aplikaci toto léčivo, dosáhne účinných koncentrací v místě výskytu nejdůležitějších parazitů ze skupiny nematod i cestod.

Diskuze
Plazi jsou častým zvířetem v mnoha domácnostech. Následkem neznalosti jejich chovu jsou plazi často vystaveni stresu (nevhodná dieta, nepřiměřené klimatické podmínky, nedostatek prostoru). Tyto faktory často zvyšují parazitární zátěž u jednotlivých jedinců a také u celé skupiny zvířat v teráriu (Isenbiigel and Frank 1985; Jarofke and Lange 1993). Navíc možnosti aplikace léčiv u plazů jsou omezené, protože různé skupiny plazů vyžadují specifickou dietu.

Ačkoliv jsou paraziti jednotlivých skupin plazů příbuzní (rody Ascaridae, Oxyuridae atd., tasemnice), je velmi obtížné nakrmit plazy individuálně definovanou dávkou léčiva působícího buď proti cestodám nebo proti nematodám (Mehlhorn et al. 1993; Rommel et al. 2000).Existuje mnoho metod pro zapracování léčiv do diety plazů. Tyto metody ale nejsou dostatečně spolehlivé, protože medikovaná dieta není často akceptována a nemocní jedinci často trpí inapetencí.

Reference
Harder A, Raether W (2001) Chemotherapy of platyhelminths and
nematodes: In: Mehlhorn H (ed) Encyclopedic references of para-
sitology. Springer, Berlin Heidelberg New York
Harder A, von Samson-Himmelstjerna G (2002) Cyclo-octadepsipep-
tides - new class of anthelmintically active compounds. Parasitol Res
88:481-488
Isenbiigel E, Frank W (1985) Heimtierkrankheiten. Ulmer, Stuttgart
Jarofke D, Lange D (1993) Reptilien - Krankheiten und Haltung.
Parey Berlin
Mehlhorn H (ed) (2001) Encyclopedic references of parasitology, vols
1,2. Springer, Berlin Heidelberg New York
Mehlhorn H, Diiwel D, Raether W (1993) Diagnose und Therapie der
Parasitosen der Haus-, Heim- und Nutztiere, 2nd edn. Fischer,
Stuttgart
Rommel M, Eckert J, Kutzer E, Korting W, Schnieder T (2000) Veter-
inarmedizinische Parasitologie, 5th edn. Parey, Berlin
Samson-Himmelstjerna G von, Harder A, Schnieder T, Kalbe J,
Mencke N (2000) In vivo activities of the new anthelmintic depsipep-
tide PF 1022 A. Parasitol Res 86:194-199

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek