chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Administrativa, CITES > Fotografie želv na Cites

Fotografie želv na Cites

Jak nafotit želvu do dokladů

zelva-fotograf.jpg

Každý z chovatelů suchozemských želv u druhů, které podléhají registraci CITES, má zákonnou povinnost aktualizovat identifikační fotografii želvy. A to vždy, pokud se změní kresba spodního plastronu. Jak na to, si dnes právě zde povíme. Očipováním se této povinnosti sice zbavíme, ale v některých případech želvu nelze čipovat a k identifikaci každého jedince pak slouží pouze tato fotografie spodního plastronu želvy. Pokud se kresba změní, musí být aktualizována! Lze to vše shrnout asi takto:

Povinnost aktualizovat fotografie se týká všech majitelů suchozemských želv druhů podléhajících CITES až do doby, dokud nedorostou konečné velikosti a přestane se jim měnit spodní kresba nebo jsou očipovány!

Co je to plastron? Plastron je spodní část krunýře želvy, která by se dala označit jako břicho.

plastron-suchozemske-zelvy.jpg

Vše je sice určeno v zákoně, ale vlastní postup by měl být asi tento. Aktualizace by se měla provádět, pokud želva vyroste a změní se výrazně kresba spodního plastronu (břicha). Jsou druhy suchozemských želv, kterým se tento znak mění rapidně, a to ve velmi krátké době a mezi ně spadá především z těch známějších druhů Testudo gracea. Na druhé straně jsou druhy jako například Testudo marginata, kde změny jsou minimální, a to i v delším časovém intervalu. Proto lze přistoupit k přefocení vždy, když se výrazně změní tato kresba a mohla by být ztížena identifikace konkrétního jedince!

Je podle mého názoru naprostá blbost přefocovat suchozemskou želvu v periodě, kterou stanoví úřad, protože u některých jedinců, a to hlavně těch zimovaných a chovaných ve venkovních výbězích, dochází k růstu a tím i změnám těchto znaků během roku minimálně. Proto by každý měl postupovat právě podle růstu želvy a změn, nikoliv podle doporučení, aby zbytečně nedocházelo k bezdůvodným aktualizacím. A tím i k administrativnímu zatížení úřadu i chovatele.

Myslím, že tento přístup uvítají i úřednici, protože se minimalizují zbytečné a nepotřebné úkony a žádnému zákonu to neodporuje. Tato povinnost se tedy týká všech želv podléhajících CITES až do doby, kdy konkrétní želva doroste dospělosti a už nedochází ke změnám kresby plastronu, anebo je dodatečně očipovana.

Čipování želv

Chovatelé jsou většinou tlačeni ze strany úřadů k očipování zvířat co nejdříve, ale v některých konkrétních případech želvy prostě nelze čipovat a mezi tyto důvody patří:

1) velikost želvy - to dnes díky mikročípům již neplatí, želvy se čipují již po vylíhnutí! (Toto platilo v dřívějších dobách, kdy nebylo možné čip aplikovat kvůli jeho velikosti ) Česká legistativa toto značení u malých želv dnes nezakazuje, naopak je žádoucí!

2) zdravotní stav želvy -  v případě, že je ohrožena želva na zdraví nebo to nedovoluje z jakéhokoliv důvodu její současný zdravotní stav!

3) morální zábrany majitele želvy, nutno vykomunikovat s příslušným úřadem!

Je potřeba vědět, že příslušný úřad od určité velikosti (12 -14 cm) po Vás bude požadovat očipování želvy. Pokud to nebude ze zdravotního hlediska možné, budete potřebovat potvrzení od veterináře, že Vaše želva splňuje podmínky z bodu 2 a doložit to písemně!!!! Ve třetím bodě půjde víceméně o dohodu obou zúčastněných stran.

Více o čipování želv se dozvíte zde: ŽELVY A JEJICH ČIPOVÁNÍ

Daný zákon hovoří  v tomto znění jasně:

§ 13

(1) Fotografická dokumentace podle § 23c odst. 4

zákona, která je jiným způsobem značení nebo identifikace

exempláře, odpovídá následujícím požadavkům:

a) na fotografii je zřetelně identifikovatelné měřítko,

b) na fotografii jsou rozlišitelné detailní identifikační

znaky exempláře a

c) fotografie je nalepena na formuláři, jehož vzor je

uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Fotografie podle odstavce 1 v potřebném

množství předkládá žadatel o doklady CITES nebo

o registraci exempláře na své náklady v souladu

s § 23c odst. 1 zákona. Ministerstvo nebo příslušný

krajský úřad může požadovat, aby žadatel předložil

fotografie také elektronicky.

fotograf-zelv.jpg

Pěkně se to čte, ale laikovi to moc nenapoví, jak by to vlasně mělo vypadat? Takže daná fotografie želvy by měla splňovat toto:

1) fotografie spodního plastronu želvy musí být na 2/3 dané fotografie

2) fotografie musí být dostatečně velká, úřady akceptují velikost od 13 cm

3) fotografie musí být ostrá a nerozmazaná

4) fotografie musí být z blízka, aby byla detailně čitelná kresba (nejlépe focena na makro)

5) musí být zřetelná velikost želvy a to přiložením měřidla (metr, pravítko, čtverečkovaný papír...)

6) v dnešní době lze i novou aktualizovanou fotografii po předešlé dohodě s určeným pracovníkem poslat emailem. Tím odpadá již zastaralá metoda a to fyzické posílání fotografií na úřad. Elektronická doba má i své výhody.

K celému procesu "aktualizace nezaměnitelného označení zvířete" je většinou nutné přiložit také písemnou žádost viz. vzor.

Takto může vypadat vlastní žádost

zadost-o-aktualizaci-nezamenitelneho-oznaceni-fotografii.jpg

Pokud naše nová fotografie splní veškeré dané požadavky ( bod 1 - 5), můžeme ji, jak v podobě klasické papírové fotografie, tak elektonické, například na flash disku, CD, DVD, vytisknout na barevné tiskárně....donést či poslat na úřad a požádat o aktualizaci nezaměnitelného označení exempláře. V našem případě suchozemské želvy.

Nezapomeneme si sebou vzít (poslat) i CITES (bílé doklady k želvě) ke kterému bude nové označení oficiálně přidáno. Vzhledem k celému úkonu lze vše na příslušný úřad poslat, a to nejlépe po dohodě s úředníkem, co má toto na starosti. Tím splníme naši zákonnou povinnost a nemusíme se v budoucnu obávat žádných postihů ze strany dozorových orgánů.

Celý pracovní postup by mohl pak vypadat takto:

pracovni-postup-aktualizace-fotografie-nezamenitelneho-oznaceni-suchozemske-zelvy.jpg

- nafotit želvu dle popisu

- vyplnit vlastní žádost (například dle vzoru)

- donést či poslat na příslušný úřad (žádost, fotografii, cites želvy)

Vše si konkrétně ukážeme na sérii fotografií, aby každému bylo dostatečně jasné, jak to má a nemá ve skutečnosti vypadat a pochopil to i naprostý  laik

ano.jpg

Správně nafocená želva s viditelnou a ostrou kresbou s použitím čtverečkovaného papíru 1 x 1 cm

m.tornieri.jpg

Další správná možnost a to za použití pravítka či metru

p1000722.jpg

ne.jpg

Špatná fotografie, není znatelná kresba a foto je rozmazané

t.graeca--13-.jpg

Špatná fotografie, želva není na 2/3 plochy, metr je příčně namísto podélně a kresba není dostatečně čitelná

p1000776.jpg

Závěrem:

Doufám, že každému chovateli želv je jasné po přečtení tohoto článku, co od něho úřad požaduje a v jaké kvalitě. Ještě připomenu, že k dnešnímu datu je zatím zanesení těchto úkonů do dokladů zdarma. Nejlepší volbou, pokud někdo z Vás si přesto přezevšechno není jistý, je se domluvit přímo konkrétně s krajským úřadem v místě, kam dle trvalého bydliště patříte. Sedí tam také lidé a většinou je s nimi bezproblémová domluva. Je to sice někdy otravné, plnit všechna ta nařízení...., ale jen tak můžete mít klidné spaní a nemůže Vás nic překvapit. Určitou výhodou a úlevou od věčného papírování a starostí je očipování jedince. Želva by měla splňovat požadavky, jak jsme si psali již výše, zdravotní......

Čipování u veterinářů je bezproblémové a už se pak nikdy nemusíte o nic starat. Nezapomeňte, že i očipování zvířete (suchozemské želvy) musíte nahlásit na úřad a nechat vše řádně zapsat do CITES (bílé doklady). K tomuto budete potřebovat číslo aplikovaného čipu (u většiny čipů jsou samolepící kódy). V případě provádění úkonu u veterináře je nejlépe s sebou vzít celé potvrzení o zákroku, kde je vše uvedeno!! Mějte na paměti, že i ceny se u každého veterináře mohou lišit, a proto vřele doporučuji se předem zeptat, kolik bude celé čipování stát peněz. Předejdete mnoha nepříjemnostem, neboť cena se může pohybovat od 500 až do 1000 korun. Přeji Vám tedy opět všem beztarostný život se suchozemskou želvou.

Související odkazy:

Komu není jasné, co je to CITES (bílý doklad) můžete se podívat zde: CITES

Článek o čipování suchozemských želv: ČIPOVÁNÍ ŽELV

Copyright ©

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek