Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Jak se zabezpečit na důchod

Jak se zabezpečit na důchod

Vážený státe, pane Klausi, pane Nečasi, pane Kalousku, pane Johne, pane Sobotko a soudruhu Filipe,

rád bych věděl, kam mám zajít, abych se mohl úplně odhlásit ze státníhopenzijního systému.

Mám na mysli podepsání nějakého prohlášení (reversu), žebudu starý, nebudu od státu požadovat žádný důchod a na oplátku teď nebudunatento systém muset platit.

Rozhodl jsem se totiž, že bude jistější, když sisámbudu spořit ve fondech, založím si akciové portfolio a koupím si na hypotékunějakou nemovitost, kterou pak v důchodu buď prodám, nebo pronajmu.

 

Mámtotižobavu, že jinak teď budu platit vysoké daně a až mi bude 65, stát řekne:"Sorry,nejsou peníze na důchody - můžou za to předchozí vlády, to my ne. Jo a vyjstesi vedle toho spořil do státem podporovaných penzijních fondů? Sorry, aleinflace produkovaná minulým vedením ČNB tyto úsporyznehodnotila, nehledě k tomu, že vám ty úspory zdaníme sedmdesáti procenty,abybylo na důchody pro ty, kteří si nespořili. Jak by k tomu ti chudáci přišli,že.?“

Zároveň bych chtěl úplně přestat platit sociální pojištění, protože simyslím,že v mém oboru je riziko nezaměstnanosti relativně malé.
Platit si toto pojištění má smysl přeci pouze pro ty, kteří mají reálnýdůvod senezaměstnanosti obávat, ne? Kdyby mi patřila Petřínská rozhledna, asi bychsi jitaké nepojišťoval proti povodni…

Anebo bych se možná i protinezaměstnanostipojistil, ale rád bych si sjednal individuální podmínky v nějaké komerčnípojišťovně, protože mám pocit, že rozumnější (pro obě strany) je odvíjetvýšipojistného od míry rizika a ne od výše příjmů.


Také bych se rád zdravotně pojistil u nějaké komerční pojišťovny, opět podlemíry mé zdravotní rizikovosti (sportuji, nekouřím, nepiji, nedýchám uhelnýprachv dole, nebrousím sklo, nepracuji s trhavinami) a ne podle výše mého příjmu.


Také bych někde rád podepsal papír, že na smrt mé matky přísahám, že v životěnepoužiji služeb Českých drah, aby mi mohla být refundována část daní, kterádoČD teče.

Také si myslím, že už stát za mé základní a střední vzdělání dostal ode mnedanídost. Zas tak dobré ty školy nebyly! Vysokou školu svých dětí platím sám,takžena školství bych již platit rád přestal.

Nepřijde mi zrovna moc rozumné anispravedlivé platit školu dětem sám a ještě ji platit někomu jinému, jenomproto,že se u nás stát neobtěžoval zřídit studijní obor, který zrovna moje dětipotřebují studovat.

Na druhou stranu stát umožnil obrovské skupině lidívystudovat střední i vysoké školy a absolventi těchto škol ve vystudovanémoboruvůbec nenastoupili. Často zastávají pozice ve funkcích, kdy je jejichvzdělánínadhodnocené anebo zcela mimo obor.


Také by mne zajímalo, jak se vyreklamovat z pravomoci Ministerstva promístnírozvoj. Přijde mi totiž poněkud nespravedlivé, že sousední státní činžák,kdežijí vyvolení v údajně "sociálních bytech", za poloviční náklady, než jaképlatíme my přes ulici v družstevním domě, je nákladně rekonstruován také z mýchdaní.

Když si budeme chtít opravit náš družstevní dům, budeme si to musetzaplatit ze svého, ale ty daně, které platíme i na rekonstrukci sousedníhostátního domu, nám už nikdo nevrátí.

Přitom v tomstátním domě zcela jistě nebydlí sociálně potřební občané, nejhorší auto,copřed ním parkuje je Octavia.

Také bych se chtěl zeptat, kde se na naší radnici odhlásit od služeb městsképolicie. Ona totiž naši čtvrť navštíví jen občas a to výhradně z důvodumontážebotiček na auta, která opět díky městskému rozhodnutí nemají kde jindeparkovat.


Bohužel již tato městská policie nijak nebrání pravidelnému vykrádáni aut čisklepů, vandalismu a rušení nočního klidu.

Když jsem na toto městsképolicistyupozornil, doporučili mi, abychom si zřídili "domobranu" po vzoru některýchsídlišť v jiných městech, nebo abychom si najali hlídače (ta drzost!).

 

Todruhébych velice rád udělal - spočetl jsem si, že kdyby se náš blok pěti domůsložilna nočního hlídače, vyšlo by to na cca 200,-Kč na jednu domácnost.

Věřím, žedo té doby bykrádeže ustaly. Jen nevím, jak odhlásit a neplatit služby městské policie,kterou bychom pak nepotřebovali.

Zároveň již dlouho zjišťuji, kde je možné se odhlásit od služeb Policie ČR,která se mi již delší dobu jeví jako zcela zbytečná.

Podle informací zinternetu, tisku a všech televizí usuzuji, že 30% všech vyšetřovanýchpřípadůsouvisí s případy, které zavinili a nebo spoluspáchali přímo policisté,dalších30% zavinili naši politici, rodinní příslušníci politiků a přátelé našichpolitiků (zde policisté nic nevyšetřují a pokud náhodou i vyšetří, tak vefináleodloží) a dalších 40 % trestních činů spáchali recidivisté a barevné menšiny.                                                                                                                  

Pokud z této skupiny je náhodou něco vyšetřeno, u soudu jsou recidivistépotrestáni jen minimálními tresty (nelze je zavřít, protože věznice již nyníjsou přeplněné) a Rómové jsou většinou propuštěni bez trestu.


Proto bych se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že prý žijeme ve svobodném státě,na jaký úřad mám zajít, abych si mohl zaškrtat, které služby od státu chcia které ne. Je přeci nesmysl platit něco, co nepoptávám, ne?

 

Myslím, že bych s chutí odhlásil i služby Statistického úřadu, Výzkumného ústavupedagogického,Školských úřadů, Ústavu státu a práva, Úřadu pro státní informační systém,Energetického regulačního úřadu, Telekomunikačního úřadu, Národníhobezpečnostníhoúřadu, Grantové agentury, Úřadu pro ochranu osobních údajů, 73 Úřadů prozastupování státu ve věcech majetkových a několika desítek dalších.

Také by bylo dobré, kdyby bylo možné nějak určit cenu jednotlivých služeb,kterénám stát poskytuje.

Když si totiž jdu koupit housku za 5,-Kč, jasně tím demonstruji, že ta houska pro mne má větší cenu, než mých 5,-Kč, resp. Žehouska je pro mne to nejlepší, co si za těch 5,-Kč mohu koupit. Také koupí tékonkrétníhousky demonstruji, že právě tato houska od tohoto konkrétního pekaře je to,copreferuji. Každý den tak vlastně svými peněženkami hlasujeme, co je pro násdůležitější a vhodnější.

 

Se státními službami to tak není. Neznáme jejichcenu.Nevíme, zdali by je konkurence nenabídla levněji a kvalitněji.

A hlavněnemámemožnost se rozhodnout, zdali o ty služby za daných podmínek stojíme.

Povinnosti platit na státní školství nás to nezbaví. Obdobně musím platit zamožnost příjmu ČTV a ČRo, i když je vůbec nesleduji, ze svých daní přispívámnaTelekomunikační úřad, který podporuje navyšování cen Telefonica O2, nebosiplatím např. Energetický regulační úřad, který odsouhlasil další zdražováníelektrického proudu, tak že ČEZ má zcela astronomické zisky, tak že radějinakupuje elektrárny v Rumunsku či Bulharsku, tak aby nemusel zlevnitelektrickýproud v Česku.

 

A tak je to se všemi státními službami - buď si jejichposkytování stát monopolizuje úplně, takže vůbec nemáme volbu, nebo na výběrmáme, ale přesto pak musíme platit i tu státní službu, kterou jsme alenahradiliplacenou službou od konkurence.

 

Například nechápu, proč v každém bývalémokresním městě musí být OSSZ, VZP a další zdravotní pojišťovny se svýmaparátempro výběr a kontrolu pojistného, když se výpočet pro odvod pojistnéhoprovádí uzaměstnavatele ze stejného mzdového základu. Vybrané peníze jsou z příjmovýchúčtů (OSSZ a ZP) stejně převedeny do jednoho měšce, ze kterého se provádějínásledné výplaty do sociálních a zdravotních položek.

Dále bych chtěl být seznámen s cikánem, kterého živím ze svých daní adalšíchplateb.

Zcela zločinecký se mi zdá systém, kdy si musíme vydržovat armádupůlmilionu nepracujících cikánů, cikánek a jejich dětí, když naopak v ČR musímezaměstnávat legálně, pololegálně a na černo, více než 400 tisíc cizinců.
Vydržování cikánů nás stojí při velice zjednodušeném výpočtu minimálně 20miliard ročně.

 

Bylo by dobré, kdyby antimonopolní úřad přinutil stát vzdátsesvých monopolů na sociální pojištění, na emisi peněz, na rozhodování sporů, na zajišťování pořádku, atd.)

Také by ten antimonopolní úřad měl postihnout sám sebe za monopolizaci právanarozhodování antimonopolních kauz. Problém asi bude v tom, že instituce,které bynás měly i před státem chránit (od Antimonopolního úřadu až po Ústavnísoud)jsou vlastně jeho součástí.

A tak bych byl rád, kdybyste mi poradili, jakmámzajistit svoji svobodu, jak přestat být nevolníkem, jak platit pouze za to,copoptávám, jak sám rozhodovat o svém životě a majetku.

Děkuji, s úctou Váš Občan + dalších 2 257 018 souhlasících*.

Dopis státu… připočítej se (přepiš číslo) a pošli dál (chceš-li).

* že by nás bylo tolik? No, kurník šopa, to by se to snad už jednou mělo u těch voleb nějak projevit, ne?

Rychlý kontakt

Miloš Junek
Chovatel želv
+420 603 268 990

euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek

 

 Suchozemské želvy - prodej zvířat - terárií - vybavení - rozvoz

Vivarista             Obchodní podmínky

Nahoru © copyright euzelva.czPoslední aktualizace 23.09.2023 Mapa webuVytvořil Acceler

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

SouhlasímVíce informací